Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaka jest różnica między Karaimami i Żydami talmudysta​mi

 

Żydzi talmudyści wierzą oprócz pisemnego Prawa Mojżeszowego, także w tradycje ustne, które według ich rabinów zostały dane Mojżeszowi na górze Synaj.
Żydzi talmudyści twierdzą że te tradycje były po śmierci Mojżesza przekazywane z pokolenia na kolejne pokolenia.
Później, z obawy, żeby nie zostały zapomniane, zostały te tradycje napisane i uporządkowane.
Wyznawcy tego nauczania zaczeli dodawać do biblijnego nauczania coraz więcej komentarzy, które są oczywiście sprzeczne z Tora albo zmieniają sens tekstów biblijnych.
Stopniowo zaczęły się pojawiać teologiczne spory, sprzeczności i nieporozumienia, i zaczęły się pojawiać różne interpretacje Prawa.
I tak zacząl się strumień potoków i rzek komentarzy, które płynęły razem z morzem rabinicznych nakazów, które są znane jako Miszna i Gemara, które razem tworzą Talmud (z tego powodu są zwolennicy tej doktrynynazywani talmudyści).
Talmud zaczął być rozpowszechniany wśród ludu, a słowa zawarte w Talmudzie, zaczęły przewyzszac znaczenia słów Boga.
Karaimi którzy wierzą tylko w Pismo Święte, nie znaleźli dla Talmud wsparcie w Piśmie Świętym, z tego powodu nie podporządkowali się do nowych nauk i pozostali wiernymi synami starożytnej wiary i zachowują Prawo Mojżeszowe, w taki sam sposób, jak to było (na długo przed Talmudem) podane przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj.
Karaimi stali się osobną grupą religijną, która nie ma związku z Żydami talmudystami.